Canlyniadau Cam-drin Steroid

- Apr 28, 2019-

Canlyniadau cam-drin steroid anabolig: Gall cam-drin steroidau gael llawer o sgîl-effeithiau. Gall achosi acne, acne, a bronnau mwy mewn dynion; gall fod yn fygythiad i fywyd pan fydd yn ddifrifol, fel clefyd y galon a chanser yr iau. Os byddwch yn ei stopio mewn pryd, gellir gwrthdroi'r rhan fwyaf o'r sgîl-effeithiau, ond mae rhai sgîl-effeithiau yn barhaol!


Daw mwyafrif helaeth y data ar sgîl-effeithiau steroidau ar y corff dynol o adroddiadau achos. Gellir gweld o'r achosion hyn bod y niwed a achosir gan steroidau i iechyd dynol heb ei ddeall yn fawr. O'r data ymchwil anifeiliaid, daethpwyd i'r casgliad nad yw bywydau pobl sy'n defnyddio steroidau yn hir!

test enan