Y Gwahaniaeth rhwng Trenbolone Acetate A Trenbolone Enanthate

- May 20, 2019-

Gwahaniaethau Rhwng Trenbolone Acetate A Trenbolone Enanthate188


1: Y prif wahaniaeth rhwng Trenbolone asetad a Trenbolone Enanthate yw'r ester

2: Er bod esgyll Tren E, sy'n ymddangos yn gymharol is, yn arafu ar gyflymder araf ac yn gadael y system yn araf, mae Tren A gyda mwy o esgyll yn dod yn gyflymach ac yn gadael y system yn gynt

3: Mae Tren A yn well o ran cynnal lefelau gwaed sefydlog, yn enwedig pan fydd athletwyr eisiau magu cyhyrau a chryfder wrth ddilyn trefn deiet.

4: Mae'r corff dynol yn ei chael yn symlach amsugno canran uwch o filigramau pan gaiff ei chwistrellu gyda'r ffurflen asetad yn hytrach nag ar y ffurf enanthate.

5: Hanner oes: Mae gan Trenbolone enanthate hanner oes hirach na trenbolone asetad.

6: Mae'r dos yn wahaniaeth

Natur y Cyfansawdd Trenbolone Dosage (mg) Active Trenbolone yn y cyfansoddyn
Trenbolone Enathate 100 mg 72 mg am bob 100 mg o'r compownd
Asetad Trenbolone 100 mg 87 mg am bob 100 mg o'r cyfansoddyn
Parabolan (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate) 76mg 50mg am bob 76.5 mg o'r compownd

7: Ar gyfer Torri

Nid yw Trenbolone Enanthate yn effeithiol iawn ar gyfer torri fel asetad Trenbolone, mae'n dal i fod yn berthnasol wrth sicrhau bod braster y corff yn dod i lefelau isel. Yr hormon yw un o'r steroidau mwyaf effeithiol yn y farchnad sy'n effeithiol iawn wrth dorri.


8: Ar gyfer Swmpio

Mae steroidau trenbolone yn effeithiol ar gyfer cyflawni swmp ar bob adeg o'r flwyddyn. Mae'r rhai sy'n defnyddio'r atchwanegiadau yn ystod y cyfnod hwn ac yn ei gyfuno ag ymarfer corff yn mynd i gyflawni'r cyrff mawr swmpus sy'n cynnwys mwy o gyhyrau a llai o fraster.

Trenbolone Mae enanthate ar gyfer swmpio'n effeithiol iawn ar yr amod bod y dos priodol yn cael ei ddefnyddio. Mae effeithiolrwydd Tren e vs tren a ar gyfer swmpio bron yr un fath. Daw'r gwahaniaeth yn y gyfradd y mae pob steroid yn cymryd i ddechrau gweithredu.


trenbolone enanthate

Pam mae'n well gan hogiau a chorffwyr proffesiynol Tren A dros Tren E?

Oherwydd nad yw trenbolone'n enanthate yn arwain at gymaint o galedu â chymhlethdodau â'r fersiwn asetad. Er bod y trenboloen yn hysbys i hyrwyddo torri, defnyddir y fersiwn enanthate ar gyfer ychwanegu maint cyhyrau.

Dylai dechreuwyr byd cyfansoddion anabolig ddewis Tren A yn hytrach na Tren E gan fod Tren Acetate yn mynd allan o'r system yn gyflym. Fodd bynnag, anaml y mae fersiwn enbyd Tren yn gysylltiedig â chwysu nos, anhunedd, a gor-ymosodol ac mae'n caniatáu i athletwyr fanteisio i'r eithaf ar y steroidau grymus. Mae Tren E yn llai tebygol o arwain at beswch y Tren ofnadwy ac mae'n golygu llai o binio ond mae'r defnydd o'r steroid hwn yn golygu mwy o amynedd gan y gall y canlyniadau gymryd amser.

trenbolone acetate