Ein Gwasanaeth


1. Ansawdd da. Cynhyrchir yr holl gynnyrch o dan amodau GMP yn unol â'r Weithdrefn Gweithredu Safonol (SOP), nid o labordai tanddaearol bach neu farchnadoedd du, felly gwarantir yr ansawdd.


2. Dulliau pacio cyfarch. Er mwyn eich diogelwch chi ac er mwyn yswirio cyflenwadau, bydd yr holl gynhyrchion yn cael eu pacio mewn ffordd synhwyrol i atal unrhyw amheuon, ni fydd enw sy'n gysylltiedig â steroidau yn ymddangos ar y parseli.


3.99.99% cyfradd clirio tollau. Mae gennym brofiad cyfoethog mewn parseli llongau i UDA, Awstralia, y DU, Canada, Brasil, Rwsia, yr Almaen, Gwlad Pwyl, Mecsico, ac ati.


4. steroidau y gellir eu chwistrellu. Rydym yn cynnig powdr toddi i wasanaeth hylif. A llongwch yr hylif mewn poteli arbennig.


Gwasanaeth pris uchel, o'r radd flaenaf, o'r radd flaenaf, cyfradd gyflenwi lwyddiannus uchel, mae gennym stoc ffres, fel y gallwn ei gyflenwi'n gyflym ar yr union ddiwrnod pan gyrhaeddir y taliad.

Rydym yn broffesiynol, gallwn ddarparu pob cymorth technegol a chyfarpar sydd eu hangen arnoch i wneud steroid gartref neu ar gyfer busnes. Croeso i ymuno â ni, rydym yn mynd ymhellach gyda'n gilydd !!