Steranon Olew Steroid Chwistrelladwy 250 250g / ml

Mae Rawsiau Steroid Tsieina / Sarms / Peptidau yn gwerthu ar-lein. Os ydych chi eisiau gwybod mwy o fanylion, cysylltwch â Jason ar: E-bost: jason168@yccreate.com WhatsApp: +8618042849221

Manylion y cynnyrch

Steranon Olew Steroid Chwistrelladwy 250 250g / ml

Mae Rawsiau Steroid Tsieina / Sarms / Peptidau yn gwerthu ar-lein. Os ydych chi eisiau gwybod mwy o fanylion, cysylltwch â Jason ar: E-bost: jason168@yccreate.com WhatsApp: +8618042849221

allweddeiriau: Sustanon 250, Sustanon 250 250g / ml, Sustanon 300mg / ml


1. Cyflwyniad Cynhyrchu

Sustanon 250 Enw Cynnyrch: Sustanon 250

Manyleb Sustanon 250: 250mg / ml

Ymddangosiad Sustanon 250: hylifau melyn golau clir

2.Disgrifiad:

Mae Sustanon 250 hefyd yn cael ei adnabod gan gyfystyron eraill megis Prarbolan, Sustanon Prolongatum, a Duratestone. Fel y nodwyd uchod, mae'r cynnyrch yn gyfuniad o bedwar ester testosteron. Mae gan yr esterau hyn gyfrannau gwahanol o testosteron gan ychwanegu hyd at 250 mg o testosteron, gan roi rhif 250 i'r cynnyrch yn ei enw Sustanon 250 Mae'r esterau hyn yn gynhwysion gweithredol yn y cynnyrch. Mae eu cyfrannau fel a ganlyn:

Testosterone Decanoate 100mg

Testosterone Propionate 30mg

Testosterone Isocaproate 60mg

Testosterone Phenylpropionate 60mg


Gall y cynnyrch gynnwys cynhwysion eraill fel alcohol Benzyl ac olew Arachi. Mae'r cynnyrch yn bodoli fel ateb melyn golau. Fe'i storir yn bennaf mewn poteli di-liw.


Sustanon 250 (2)

3.Sustanon 250 Ryseitiau Coginio:

1) Sustanon 250ml @ 400mg / ml
Powdr Sustanon250: 100g
Olew grawnwin: 168ml
Alcohol Benzyl: 15ml


2) 800ml @ 250mg / ml

Powdwr 200g (150ml)
2% BA 16ml
20% BB 160ml

474ml GSO


4. Sustanon 250 Dosages:

Mae dosio yn amrywio o un unigolyn i'r llall, a bydd yn dibynnu ar fanylion achos meddygol a hanes claf. Fel arfer, rhagnodir y lefelau dos canlynol o Sustanon 250:
1. I Oedolion - Pigiad 1ml o Sustanon, unwaith yr ystyrir ei fod yn ddigonol mewn tair wythnos.
2. Ar gyfer Plant - nid yw terfynau dos diogel wedi eu sefydlu ar gyfer plant eto.
3. Pobl Drawsrywiol Benyw-i-ddynion - Mae canolfannau arbenigol yn defnyddio dos yn amrywio o 1ml o bigiad bob pythefnos i 1ml o bigiad unwaith mewn pedair wythnos.

5. Budd-daliadau Sustanon 250:

Dyma rai o brif fanteision Sustanon 250:

Mae Sustanon yn gweithredu'n gyflym iawn ar bigiad. Mae hyn yn helpu i adeiladu cyhyrau'n gyflym iawn i'r defnyddwyr. Mae hefyd yn cael effaith hir-weithredol ac felly nid oes angen iddo barhau i'w chwistrellu'n rheolaidd gan ei fod yn wir am rai steroidau eraill.

O'i gymharu â'r steroidau eraill, Sustanon yw'r steroid mwyaf amlbwrpas a mwyaf derbyniol. Mae hyn yn bennaf oherwydd ei nodweddion unigryw.

Mae Sustanon 250 hefyd yn ddewis amgen da ar gyfer torri. Mae'n gwella'r cylch torri i bobl sy'n ceisio llosgi braster ac yn colli meinwe heb lawer o fraster. Pan gânt eu defnyddio yn y cylch torri, caiff y canlyniadau eu gwella'n fawr.

Mae'r cynnyrch hwn hefyd yn ddefnyddiol iawn mewn cylchoedd swmpio. Mae hyn oherwydd ei fod yn caniatáu i un gael cyfraddau cadw nitrogen uwch. Defnyddir nitrogen wrth ffurfio'r cyhyrau. O ganlyniad, mae hyn yn rhoi mwy o awyrgylch anabolig i unigolion ac felly cyflwr anabolig y corff. Mae hyn yn helpu i berfformio'r adeiladwyr corff a'r codwyr pwysau mwyaf.

Mae defnyddio Sustanon hefyd yn gwella cyfradd synthesis protein. Mae proteinau yn flociau adeiladu sylfaenol iawn ar gyfer meinweoedd y cyhyrau. Oherwydd cyfradd uwch o gynhyrchu protein yn y corff, mae'r cyhyrau meinwe yn tyfu'n gyflym iawn ac felly'n elwa'r corffwyr.

Mae ocsigen hefyd yn ddefnyddiol iawn yn y broses o adeiladu meinwe cyhyrau yn y corff. Mae angen cyflenwad digonol o ocsigen yn llif y gwaed. Mae Sustanon yn chwarae rhan sylweddol yn hyn. Mae hyn oherwydd ei fod yn cynyddu cyfrif celloedd coch y gwaed yn y corff. Mae hyn yn darparu cyflenwad cynyddol o ocsigen yn y gwaed.

Mae Sustanon hefyd yn darparu atalydd perffaith ar gyfer hormonau fel glucocorticoid. Cyfeirir at yr hormonau hyn hefyd fel hormonau straen. Mae hormonau glucocorticoid yn hyrwyddo storio braster a dinistrio meinweoedd y cyhyrau sy'n dirywio'ch iechyd. Pan ddefnyddir Sustanon, mae goruchafiaeth yr hormonau hyn yn cael ei drin a'i leihau. Mae hyn yn arwain at iechyd gwell, cadw braster isel, a sesiynau ffrwythlon.

Mae defnyddwyr y cyffur hwn hefyd yn gwella ar ôl cyflyrau fel libido isel, syrthni, iselder camweithrediad erectile yn ogystal ag anhunedd. Mae Sustanon 250 hefyd yn gwella'r iechyd meddwl ac yn gwella'r system imiwnedd gan ddarparu gwell iechyd i'r defnyddwyr.

Mantais arall Sustanon 250 yw bod ganddi sgîl-effeithiau y gellir eu rheoli. Nid yw defnydd priodol o'r cyffur a defnyddio cynnyrch ag enw da yn eich amlygu i sgîl-effeithiau peryglus iawn. Felly mae angen i chi ddilyn cyfarwyddiadau'n iawn a phrynu cyflenwyr dibynadwy Sustanon 250from.

6. Cynhyrchion cysylltiedig:

Sustanon 250 250g / ml

Prawf 400mg / ml

50mg / ml yn seiliedig ar olew testosteron

Offeren 500mg / ml

Testosterone Propioante 100mg / ml

Prawf Blend 500

Testosterone Cypionad 250mg / ml

TMT 375mg / ml

Euipoise 300mg / ml

Equitest 450mg / ml

Sustanon 250 300mg / ml

Ripex 225mg / ml

Sustanon 250 250g / ml

Tri tren 180mg / ml

Asid asetad Trenbolone 100mg / ml

Stack Offeren 500mg / ml

Trenbolone Enanthate 200mg / ml

Tri Prawf 300

Parabolan 75mg / ml

Tri Sustanon 250 300

Masterone Propionate 100mg / ml

Dianabol 50mg / ml

50mg / ml yn seiliedig ar olew Winstrol

50mg / ml sy'n seiliedig ar ddŵr Winstrol

Npp 200mg / ml

Anadrol 50mg / ml

Primobolan 100mg / ml

Anavar 20mg / ml

Cypionad Boldenone 200mg / ml

Clomid 50mg / ml

Testosterone UnSustanon 250nog 300mg / ml

Nolvadex 20mg / ml

Supertest 450 mg / ml

Armidex 5mg / ml

Anomas 400mg / ml

Femara 5mg / ml

Hot Tags: sustanon olew steroid chwistrellu 250 250g / ml, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu

Ymchwiliad

You Might Also Like