Bodybuilding Citrate Cylch Swmpio Tamoxifen

Nolvadex yw'r dewis gorau nid yn unig at ddibenion ysgogi secretiad testosteron endogenaidd, ond hefyd ar gyfer lliniaru gynecomastia. Y dogn safonol ar gyfer PCT ac ar gyfer ysgogi rhyddhau GnRH (Hormon Rhyddhau Gonadotropin), LH, FSH, ac yn y pen draw Testosterone yw dos Nolvadex syml o 20 - 40mg bob dydd. Ym mhob astudiaeth a oedd yn cynnwys dosau Nolvadex a ysgogodd gynhyrchu Testosteron mewndarddol, dim ond 20 - 40mg dyddiol o Nolvadex a ddefnyddiwyd, ac mewn gwirionedd dangoswyd na fydd dyblu'r dos i 40mg neu unrhyw uwch yn cynhyrchu unrhyw wahaniaeth sylweddol mewn secretiad testosteron endogenaidd. Yr unig reswm pam mae llawer yn dewis defnyddio 40mg dyddiol o Nolvadex am bythefnos cyntaf rhaglen PCT yw er mwyn cyflawni lefelau plasma gwaed brig brig yn gyflymach er mwyn sicrhau adferiad HPTA yn gyflymach.

Manylion y cynnyrch

1. Cyflwyniad Cynhyrchu

Croeso i gysylltu â Morgan am ragor o fanylion.Whatsapp: +8617725670492, e-bost: liuxf@yccreate.com.


2. Manylebau:


Enw cynnyrch: Tamoxifen Citrate
Cyfystyr: Nolvadex; Kessar; noltam; tamofen
Ymddangosiad: powdr crisialog gwyn
Purdeb: 98% munud
CAS: 10540-29-1
Fformiwla foleciwlaidd: C26H29NO
Pwysau moleciwlaidd: 371.51
Isafswm trefn: 10g
Defnydd: Ar gyfer trin canser y fron datblygedig, rheolaidd a chanser ofarïaidd ac afiechydon eraill. Yn cael ei ddefnyddio fel deunyddiau crai gwrth-driniol.


3. Ceisiadau:


 

Nolvadex Dosage ar gyfer Cynyddiad Profosteron Endogenaidd Mwy a PCT (Therapi Ôl-Feicio)
Mae effeithiau dosau Nolvadex ar gynhyrchu endogenaidd Testosterone mewn dynion wedi'i ddogfennu'n dda ac yn ddwfn iawn. Mae hyn yn digwydd trwy effeithiau gwrth-wrthrychol Estrogen Nolvadex ar yr hypothalamws a'r chwarren bitwidol, sy'n arwain at ryddhau FSH ac LH yn sylweddol (y ddau hormon sy'n gyfrifol am signalau'r profwyr i ddechrau a / neu gynyddu cynhyrchu a secretiad Testosterone. rheswm bod Nolvadex, a'i gyfansoddyn perthynol agos Clomid, yn cael eu hadnabod fel cydrannau cwbl hanfodol i raglen PCT at ddiben adferiad hormonaidd ar ôl terfynu cylch steroid anabolig.

Mewn gwirionedd, mae Nolvadex wedi dangos mai hwn yw'r cyfansoddyn llawer mwy effeithiol wrth wneud y gwaith hwn na'r Clomid a ddefnyddir yn fwy cyffredin, ac mae llawer o adeiladwyr corff ac athletwyr steroid anabolig yn tyfu'n gynyddol ymwybodol o'r ffaith hon. Er bod bron pob astudiaeth ar wrywod wedi dangos cynnydd yn y secretiad Testosterone yn dilyn Nolvadex, mae yna un astudiaeth nodedig sy'n sefyll allan ymhlith pawb arall. Dangosodd yr astudiaeth benodol hon fod gweinyddu dosau Nolvadex yn 20mg bob dydd am 10 diwrnod ar wrywod iach arferol yn creu cynnydd o 150% yn lefelau Testosterone, sy'n cyfateb i 150mg o Clomid, fel y nodwyd yn yr astudiaeth. Nododd yr un astudiaeth hefyd fod Clomid wedi cynhyrchu secretion LH gostyngol i Hormon Rhyddhau LH (LHRH) - rhywbeth na wnaeth Nolvadex ei wneud ac, mewn gwirionedd, fe wnaeth gynyddu sensitifrwydd y corff i LHRH yn yr astudiaeth uchod. Rhwng y dewis o Nolvadex a Clomid at ddibenion ysgogi Testosteron, dylai Nolvadex fod yn asiant dewisol y ddau.

Titrad Tamoxifen Defnyddio mewn adeiladu corff:

Yn y 80au hwyr, roedd y guru steroid Dan Duchaine yn dyfalu y gellid defnyddio nolvadex i helpu gyda gynecomastia. Ers hynny, mae wedi dod yn boblogaidd fel triniaeth gwrth-gynecomastia ac ar gyfer ei ddefnyddio ar feic yn y guys sy'n gyno yn dueddol.

Pan fydd gyno yn dueddol o redeg cyfansoddion aromatos gan ddefnyddwyr steroid anabolig, fel testosteron neu dianabol, maent yn troi'n estrogen. Gall hyn arwain at dethrau pwtiog, chwysu, pwysedd gwaed, camweithrediad erectile (ED) ac ochrau estrogen eraill. Gall Nolvadex atal rhai sgil-effeithiau sy'n gysylltiedig ag estrogen rhag digwydd, a gall atal twf gynecomastia. Fodd bynnag, yn fy marn i, mae defnyddio AI yn llawer mwy effeithiol ar gyfer rheoli estrogen yn gyffredinol.

Yn ymarferol, mae'n well defnyddio tamoxifen i helpu i hybu LH a chyfanswm testosteron. Bydd hyn yn eich helpu i wella o gylch, sy'n ei gwneud yn ddewis poblogaidd ar gyfer therapi ôl-feicio (PCT). Mae cyfuniad clomiphene, tamoxifen yn un o'r opsiynau adfer gorau ar gyfer y rhan fwyaf o gatrodau PCT.


 

4. Manylion codiad


 

Tamoxifen sitrad COA:

 

Eitemau Prawf Manyleb Canlyniadau Prawf
Disgrifiad Powdr crisialog gwyn Powdr crisialog gwyn
Adnabod IR, UV yn cydymffurfio Cydymffurfio
Colli ar sychu .50.5ml 0.21ml
Gweddill ar gynnau Dim mwy na 0.2% 0.06ml
Haearn Dim mwy na 0.005% 0.0018%
Metelau trwm Dim mwy na 0.001% 0.0006%
Sylweddau cysylltiedig Cyfanswm: Dim mwy na 1.0%
Unigolyn: Dim mwy na 0.5%
0.32%
0.14%
E-isomer Ddim yn fwy na 0.3% 0.19%
Amhureddau anweddol organig Yn cydymffurfio Yn cydymffurfio
Assay 99.0 ~ 101.0% 99.51%
Casgliad Cydymffurfio â USP32


5. Pecynnu a Chyflenwi


Mae ein cynnyrch yn cael eu hallforio yn bennaf i mewn i'r Unol Daleithiau, Canada, Brasil, y DU, yr Almaen, Gwlad Groeg, yr Eidal, Awstralia a llawer o ardaloedd eraill. Mae ein cwmni yn ennill enw da ymhlith ein cleientiaid hen a newydd drwy'r safon uchaf, y pris gorau, y cyflenwad cyflym a diogel yn ogystal â'r gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol.


Hot Tags: cylch swmpio tamoxifen bodybuilding sitrad, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu

Ymchwiliad

You Might Also Like